Richten, inrichten en verrichten met een lach

Financiële projecten en programmamanagement

Is een financieel project een risicovolle klus? 

Een deadline kan ook inspirerend zijn. Soms moet de opdracht ‘gewoon’ inhoudelijk worden geklaard. Op velerlei gebied zijn projecten uitgevoerd, een greep uit de prijzenkast:

Ontwikkelen 

 • Mede-ontwikkelen missie, visie, bedrijfsstrategie 
 • Opzetten financieel beleid en governancestructuur 
 • Ontwikkelen en implementeren financiële sturing en meerjarenplanning 
 • Ontwikkelen en implementeren performancemanagement
 • Ontwikkelen en implementeren managementdashboards, prestatie-indicatoren die de strategische doelstellingen ondersteunen 
 • Ontwikkelen investeringskaders, dynamische investeringsafweging, calculatiemodellen

Veranderen 

 • Fusievoorbereiding en integratie 
 • Bedrijfsfinanciering en financieringsaanvraag 
 • Reorganisatie Procesherinrichting (operational excellence)
 • Administratieve organisatie en interne controle 
 • Digitalisering factuurstroom

Verbeteren en versnellen 

 • Budgettering en forecasting 
 • Jaarafsluiting en jaarrekening


Meer info?