Richten, inrichten en verrichten met een lach

Veranderen

Financieel verandermanagement 

Van strategische heroriëntatie tot inbedding in de werkorganisatie. 

Hoe breng je de financiën en control weer richting de top binnen uw branche? En dat door alle lagen, van financiële afdeling tot raad van commissarissen, mee te nemen richting die nieuwe stip op de horizon. De rust in uw organisatie keert terug en uw medewerkers worden weer enthousiast. En dat ondanks, of wellicht dankzij, de uitdaging die ze meekrijgen. Uw financiële afdeling wordt weer een hecht team met een dienstverlenende focus.

Effectief de gewenste verandering realiseren is mijn passie.

Mensen bewegen best! Vaak wordt de juiste snaar niet geraakt. Is de echte oorzaak naar boven gehaald? Voor sommige posities is rigoureus ingrijpen noodzakelijk. 

Getriggerd?

Reorganisatie, Turnaround management en reorganisatie. Overleven in crisistijd? 

Voorkomen dat het misgaat door het plegen van de juiste ingrepen. De early warning signals zijn er wel. Te grote hefboomwerking tussen vreemd en eigen vermogen, het management schiet tekort, niet meekomen met de technologische vooruitgang, vraaguitval of falend toezicht. 

Ondernemingen met leiderschap dat vroegtijdig anticipeert op veranderingen in de business cycle lijken relatief weinig last te hebben van de economische malaise. 

Hoe winstgevend zijn uw dienst- of productgroepen echt? Hoe afhankelijk bent u van uw key accounts? 

Wat bespaart u door uw processen doeltreffend in te richten? Waar zijn echte kostenbesparingen mogelijk en hoe realiseer ik ze op korte termijn? 

Meer weten?

Herinrichting bedrijfsprocessen
Zijn uw processen aan opfrissing toe? LEAN is geen vies woord.
 

Samen met de betrokkenen in het proces het huidige proces in kaart brengen leidt vrijwel altijd tot commitment om het gehele proces te herzien. Meestal blijkt meer dan de helft van de processtappen overbodig. Mensen gaat zich weer afvragen ‘waarom doe ik dit eigenlijk ?’ Wat voegt deze handeling toe? Het werk kan echt veel simpeler en leuker worden! Slim verbeteren is waar het om draait. 

Maak het verschil!

Fusie en overname

  1. Hoe wordt ook de financiële afdeling succesvol geïntegreerd? 
  2. Zijn er lijken in de kast? Een due dilligence nodig? 
  3. Wordt een overname om de juiste redenen gedaan? Hoe wordt een overname of fusie succesvol? 
  4. Hoe vindt de integratie geruisloos plaats, voor mensen en systemen? 

Nieuwsgierig?