Richten, inrichten en verrichten met een lach

Financieel advies en klankbord

Sparringpartner voor bestuur, directie of raad van commissarissen 

Een onafhankelijk advies zonder kostbaar en langdurig onderzoek is ook mogelijk. Of zoek u een klankbord op financieel domein. 

Meer weten?

Raad van commissarissen 

Gedreven door de waan in het nieuws en aansprakelijkheidsrisico’s kunnen commissarissen blokkeren. Neem ze op het juiste niveau mee in de nieuwe financiële wereld en het vertrouwen komt terug. 

Echt?

Waar wij op anticiperen gebeurt zelden; wat wij het minst verwachten gebeurt gewoonlijk.

Benjamin Disraeli 1804-1881, Engels eerste minister en romanschrijver

Commissariaat 

Toezicht houden is iets anders dan besturen. Zoekt u een toezichthouder op het gebied van finance, control, vastgoed, organisatie? 

Niet verder zoeken!