Richten, inrichten en verrichten met een lach

Aanpak “The Apple Way”

De aanpak is simpel maar vreselijk onderscheidend, “The Apple way”.

Verbindt de missie van de organisatie (why) via mijn mensen (how) aan het product of dienst. Mensen maximaal in hun kracht zetten is mijn specialiteit. Zo wordt outcome (what) gerealiseerd, geen output. Vooruitgang waarbij de werkvreugde weer terugkeert.

Weten hoe dat werkt?

Who’s driving the bus? 

Inhoud is belangrijk. Echte vooruitgang wordt echter gerealiseerd door de mens centraal te stellen. Zien, luisteren, inzicht geven, bewustzijn van het eigen gedrag creëren, mensen ontdekken hun verborgen talenten, de spirit komt terug, energie wordt vertaald naar echte vooruitgang.

Financieel leiderschap is het vermogen om krachtige teams te creëren